AFS ir bezpeļņas apmaiņas organizācija skolēniem un pieaugušajiem. Nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas vairāk nekā 50 valstīs. Kopš pirms 100 gadiem organizāciju izveidoja brīvprātīgie ambulances šoferi, tā izaugusi par desmitiem tūkstošu brīvprātīgo organizāciju, kas mainījusi dzīves miljoniem skolēnu un ģimeņu.

Tu vari piedalīties AFS Starpkultūru programmā, kļūstot par apmaiņas skolēnu, nosūtot savu meitu vai dēlu mācīties ārzemēs vai arī uzņemot kādu AFS viesskolēnu savās mājās. Neatkarīgi no tā, vai piedalīsies īstermiņa programmā, kas ilgst tikai dažus mēnešu, vai arī dzīvosi kopā ar kādu no citas kultūras veselu gadu, mūsu apmaiņas programmas piedāvā Tev personīgo izaugsmi un pieredzi, kas ilgs visa mūža garumā.AFS vērtības

 • AFS dod cilvēkiem iespēju rīkoties kā atbildīgiem pasaules pilsoņiem, īstenojot mieru un saprašanos pastāvīgi mainīgajā pasaulē. Tā atzīst, ka miers ir dinamisks jēdziens, ko apdraud netaisnība un neiecietība.

 • AFS apliecina ticību katra cilvēka, visu tautu un kultūru cieņai un vērtībai. AFS rosina cienīt cilvēktiesības un pamata brīvības neatkarīgi no rases, dzimuma, valodas, reliģijas vai sabiedriskā stāvokļa.

 • AFS darbība balstās uz tās pamatvērtībām – godu, cieņu pret atšķirīgo, harmoniju, smalkjūtību un iecietību.AFS šodien

 • 12 000 dalībnieku apmaiņas ik gadu starp vairāk kā 70 pasaules valstīm.

 • Viena no pasaules lielākajām brīvprātīgo organizācijām, kuru atbalsta vairāk nekā 42 000 aktīvo brīvprātīgo

 • Profesionāls riska menedžments AFS tiek finansēts no dalībnieku programmas maksām un korporāciju, fondu, valsts un individuāliem ziedojumiem.


Kāpēc izvēlēties AFS apmaiņas programmu?

 • AFS organizācija Latvijā darbojas jau 25 gadus.

 • Piedaloties AFS apmaiņas programmā, skolēni iegūst starpkultūru sapratni, kā arī milzīgu dzīves pieredzi.

 • Gada laikā skolēns viesvalstī uzturēsies kā pilntiesīgs šīs valsts iedzīvotājs, nevis kā tūrists. Dzīvojot vietējā sabiedrībā, viesģimenē un apmeklējot vietējo skolu, skolēns iegūst plašākas un daudz dziļākas zināšanas par attiecīgo valsti, programmas laikā AFS liek īpašu uzsvaru uz dalībnieku drošību un morālo atbalstu.

 • Ļoti plaša valstu izvēle.

 • Apmaiņas gada laikā skolēns iegūst patstāvību, paškontroli, pašapziņu un atbildību par sevi un citiem.


  AFS vīzija 2020. gadam

  Mēs sekojam savai misijai nodrošināt kvalitatīvu starpkultūru mācīšanās iespēju arvien pieaugošam cilvēku skaitam, tādā veidā attīstot globālo pilsoņu kopienu, kas ir apņēmības pilna veidot tiltus starp kultūrām.

  Programmu pamatā ir mācīšanās no reālās dzīves pieredzes, ko atbalsta strukturēta orientēšana uz pārdomām un refleksiju. Cenšamies saistīt starpkultūru mācīšanās iespējas ar aktuālajiem globālajiem jautājumiem.

  Brīvprātīgie un brīvprātīgo darbs ir tas, kas mēs esam. Mūsu organizācija rada izmaiņas globālajā kopienā ar mūsu brīvprātīgo starpniecību.

  Esam atzīti kā izglītības organizācija no skolām un atbilstošām iestādēm. Strādājam pie tā, lai radītu regulējumus un vidi, kas atbalsta mūsu programmas.

  Kā organizācija, kas attīstās, pieņemam pārmaiņas un kritisku domāšanu. Esam inovatīvi un vērsti uz stratēģisko virzienu uzlabošanu, ja nepieciešams sadarbojoties.